Պոեզիայի ժամ:Հովհաննես Թումանյան` Թմկաբերդի առում պոեմը:Արտասանում են աշակերտները և ուսուցիչները:Կազմակերպիչ՝Ա.Հովսեփյան