ՄԽ

Նախագահ՝ Արևիկ Հակոբյան

Քարտուղար՝ Սիրանուշ Մարտիրոսյան

Անդամներ՝

Էդգար Ավագյան

Հասմիկ Ղազարյան

Նունուֆար Ղազարյան

Գոհար Հակոբյան

Արամայիս Թադևոսյան

Հասմիկ Հարությունյան

Մարգարիտ Արզումանյան

Անյուտա Հովսեփյան

Հերմինե Աղաթելյան

Անահիտ Մարգարյան

Բագրատ Թադևոսյան

Լուսինե Մկրտչյան

Անդրանիկ Աբելյան

Անահիտ Խաչատրյան