ՄԽ

Նախագահ՝ Արևիկ Հակոբյան

Քարտուղար՝ Սիրանուշ Մարտիրոսյան

Անդամներ՝

Հասմիկ Ղազարյան

Նունուֆար Ղազարյան

Գոհար Հակոբյան

Արամայիս Թադևոսյան

Հասմիկ Հարությունյան

Մարգարիտ Արզումանյան

Անյուտա Հովսեփյան

Հերմինե Աղաթելյան

Անահիտ Մարգարյան

Անդրանիկ Աբելյան

Անահիտ Խաչատրյան

Մարիաննա Խաչատրյան