ԴԽ

1. Գոհար Հակոբյան՝  — խորհրդի նախագահ,    մանկավարժ. խորհրդի ներկայացուցիչ

2. Նունուֆար Ղազարյան՝   — մանկավարժ. խորհրդի ներկայացուցիչ

3.Անահիտ Բաղդասարյան՝  -ծնող խորհրդի ներկայացուցիչ

4.Հասմիկ Սարգսյան՝ — ծնող խորհրդի ներկայացուցիչ

5. Արտակ Դավթյան — ՀՀ Սյունիքի մարզպերի ներկայացուցիչ

6. Գագիկ Հովհաննիսյան  -ՀՀ Սյունիքի մարզպերի ներկայացուցիչ

7. Ռուբիկ Մկրտչյան  — ԿԳՆ ներկայացուցիչ

8. Մարիաննա Ստեփանյան -ՏԻՄ ներկայացուցիչ