ԱԽ

Նախագահ՝   Արզումանյան Մուրազ

Անդամներ՝

1. Հովհաննիսյան Նարե

2  Ջումշուդյան Սոնա

3. Զաքարյան Անուշ

4. Համբարձումյան Սեդա

5. Արզումանյան Անի