ԱԽ

Նախագահ՝   էԼԵՆ

Անդամներ՝

1. Զաքարյան Արա

2  Զաքարյան Անուշ

3. Համբարձումյան Սեդա

4. Հովհաննիսյան Նարե

5. Սարգսյան Մարիամ

6. Համբարձումյան Գագիկ

7. Հարությունյան Մուշեղ