ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

Հակոբյան Արևիկ-տնօրեն

Ավագյան Էդգար- ՄԿԱ-ի գծով տնօրենի տեղակալ

Մկրտչյան Լուսինե- հայոց լեզու և գրականություն

Հարությունյան Հասմիկ- ռուսաց լեզու

Մարգարյան Անահիտ- օտար լեզու (գերմաներեն)

Ղազարյան Նունուֆար- մաթեմատիկա

Հակոբյան Գոհար- պատմություն, աշխարհագրություն

Ղազարյան Հասմիկ- ֆիզիկա

Աղաթելյան Հերմինե- քիմիա, կենսաբանություն

Թադևոսյան Արամայիս- ՆԶՊ

Թադևոսյան Բագրատ- ֆիզկուլտուրա

Աբելյան Անդրանիկ- շախմատ

Հովսեփյան Անյուտա-  դասվար

Մարտիրոսյան Սիրանուշ- դասվար

Օժանդակ աշխատողներ

Արզումանյան Մարգարիտ-  հաշվապահ

Պատվականյան Համլետ- պահակ

Պատվականյան Նորիկ-  պահակ

Դավթյան Անուշ-  հավաքարար

Հովհաննիսյան Վարդիթեր-  հավաքարար

Միքայելյան Ցողիկ-  հավաքարար, բակապան

Պարվականյան Աննա-  գրադարանավարուհի

Ջումշուդյան Հովհաննես-տնտեսվար